22-vite nga rënia e heronjeve legjendarë, familjes Jashari

Sul min e gjerë që e kishte ndërmarrë Serbia në Drenicë për të zh dukur Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, e koncentroi në Prekaz, në zemrën e UÇK-së, duke e rrethuar me forca të mëdha ushtarake e policore.

Ajo që do të ndodhë në fillimet e marsit të vitit 1998 në Prekaz, vije vetëm pak ditë pas lu ftimeve që kishin ndodh në Likoshan dhe Çirez, mes luf tëtarëve të UÇK-së dhe forcave të armikut.

Synimi i forcave ar mike, ishte v rasja e komandantit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Adem Jashari dhe familjes së tij, për të shuar dhe shtypur rezistencën që familja Jashari me në krye Ademin e Hamzën po ia bënin regjimit të Sllobodan Millosheviçit.

Më 30 dhjetor të vitit 1997 kryhet su lmi i parë ndaj familjes Jashari. Ndërsa su lmin e dytë forcat parami litare serbe e kryen në muajin janar, 1998. Më 22 janar forcat serbe su lmuan familjen Jashari, por edhe kësaj beteje, fëmijët dhe gratë e familjes Jashari i rezistuan. Në këto luf time të pla gosura mbeten Iliriana, vajza e Rifat Jasharit dhe Selvetja, vajza e Hamzë Jasharit.

Ata i kërkuan kryefamiljarit Jashari që t’i tërheqin gratë dhe fëmijët nga aty. Por, edhe gratë dhe fëmijët kishin marr vendimin që të qëndrojnë, duke thënë se “po të vri ten djemtë, nuk na vyen jeta të jetojmë”. Dhe vendosen të qëndrojnë, qëndruan për t’i treguar botës se shqiptarët nuk shkojnë askund përtej truallit dhe shtëpive të tyre. Sul mi i tretë, që ndodhi më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998, mori je tën e 55 njerëzve në fshatin Prekaz, 22 prej të cilëve ishin familjarë të ngushtë të Adem Jasharit.

Këtij su lmi i mbijetoi vetëm Bashkimi, djali i Rifatit, i cili ia del që mes datës 5-6 mars të largohet nga rrethina dhe arrin t’i shpëtojë su lmit, si dhe Besarta, vajza e Hamzës, e cila pa dhe për jetoi tm errin derisa vr iteshin anëtarët e familjes së saj.