Vajza e hum.bur në vitin 2014 u gjet e gja.llë në dhomën e hotelit…

Mes disa fakteve të ndryshme, ka histori absolutisht tron ditese që dëshmojnë për aspektet më të errëta të njerëzimit. Për fat të mirë, disa prej tyre kanë mbarime të lumtura. Ai për të cilin do t’ju tregojmë është një shembull i mrekullueshëm. Një vajzë e zhdu.kur u gjet gjashtë vjet pas zhdu.kjes së saj. Penelope Inks ishte në gjendje të gjente familjen e saj, të shkat.ërruar nga fati i saj mizor dhe pa lajme për të kur ishte vetëm 11 vjeç. Ajo u gjet në një gjendje të çuditshme, por sot mund ta kapërcejë këtë traumë të tmerrshme. Kjo dëshmi lëvizëse na transmetohet nga kolegët tanë nga faqja Britanike Metro .

Për fat të mirë, disa histori kanë rezultate të mira. Ky është rasti për këtë familje që gjen vajzën e tyre gjashtë vjet pas rrëm.bimit të saj. Penelope Inks është rritur mirë dhe tani është 17 vjeç. Sot, ajo ruan stigmën fizike të kësaj ngjarje mizore pasi që kur u kthye, ajo u zbut dhe u dobësua qartë. Prindërit e saj janë të kënaqur me praninë e saj të papritur dhe rrëfejnë këtë moment lëvizës pas një humbje shkat.ërrimtare.

U zhd.uk në 2014, Penelope Inks u gjet në një gjendje të mjerueshme gjashtë vjet më vonë. Ishte në një hotel në Teksas, prindërit ishin të lumtur kur e panë, më në fund. Ishte Philip Klein, një njeri i punësuar nga babi i adoleshencës, i cili ishte 11 vjeç në atë kohë, i cili njoftoi këtë lajm të mrekullueshëm. Ai dëshmoi: «Ajo e hëngri ushqimin e saj të parë. Ajo nuk pranoi të hante. Ajo jetoi me Dr. Pepper [ed: një sode] dhe karamele. Ajo është emocionuar. Pastaj shtoni: “Ajo nuk e di kujt t’i besojë, kujt jo t’i besojë”. Stigmë e qëndrueshme kur e dini që vajza ishte rrëm.byer me nënën e saj.

Një rrëm.bim i dyfishtë
Pas kësaj ngjarje të tmerrshme, vajza 17-vjeçare tani punon në shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve. Ajo do të kthehet te të afërmit e saj pasi mjekët të kenë vlerësuar shëndetin e saj fizik dhe mendor. Penelope ishte zhdu.kur me nënën e saj, Heather, pasi babai i saj mori kujdestarinë e vetme të të riut. Gruaja raportohet se iku për 6 vjet në një përpjekje për t’i shpëtuar autoriteteve. Për ta bërë këtë, ajo kishte përdorur shumë pseudonime për të parandaluar gjetjen e së bijës. Për fat të mirë, një grua e gjeti Penelope pasi rrëm.byesi thirri policinë për të thënë se burri i saj po përpiqej ta helmonte. Prandaj, një shans i mirë, i cili do t’i vijë i riu për të gjetur babanë e tij, i shqetësuar për fatin e këtij të fundit për jo më pak se gjashtë vjet.